Prehľad o organizácii
FIBEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Južná trieda 97, 040 01 Košice
31732526
Nemá
27.08.1996
08.06.1999
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod FIBEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FIBEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ FIBEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FIBEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti FIBEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster FIBEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice