Prehľad o organizácii
ANDREMET - NET Košice, s.r.o. Košice
M. Rázusa 1191/34, 955 01 Topoľčany
31732534
2021201127
Nemá
27.08.1996
12.09.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ANDREMET - NET Košice, s.r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ANDREMET - NET Košice, s.r.o. Košice


Konateľ ANDREMET - NET Košice, s.r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ANDREMET - NET Košice, s.r.o. Košice


Predmet činnosti ANDREMET - NET Košice, s.r.o. Košice


Kataster ANDREMET - NET Košice, s.r.o. Košice


Skrátené výkazy ANDREMET - NET Košice, s.r.o. Košice