Moja zóna
E.S.C. s.r.o.
Moyzesova 4319/7, 031 01 Liptovský Mikuláš
31732542
2021201138
Nemá
nezistený
27.08.1996
Sprostr.obch.s rozl.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
4,92
20,3 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk E.S.C. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

Tržby E.S.C. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

0,57
0,8
n/a
4,92

Zisk pred zdanením E.S.C. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

EBITDA E.S.C. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod E.S.C. s.r.o.


Štatutári E.S.C. s.r.o.


Spoločníci E.S.C. s.r.o.


Predmety podnikania E.S.C. s.r.o.


Kataster E.S.C. s.r.o.


Skrátené výkazy E.S.C. s.r.o.