Prehľad o organizácii
E.S.C. s.r.o.
Moyzesova 4319/7, 031 01 Liptovský Mikuláš
31732542
2021201138
Nemá
nezistený
27.08.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64491/L
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk E.S.C. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby E.S.C. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
0,57
0,8
n/a
4,92

Zisk pred zdanením E.S.C. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA E.S.C. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod E.S.C. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie E.S.C. s.r.o.


Konateľ E.S.C. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. E.S.C. s.r.o.


Predmet činnosti E.S.C. s.r.o.


Kataster E.S.C. s.r.o.


Skrátené výkazy E.S.C. s.r.o.