Prehľad o organizácii
DusTo, spol. s r.o. „v likvidácii"
065 41 Ďurková
31732569
2020789408
Nemá
nezistený
26.08.1996
19.09.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DusTo, spol. s r.o. „v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DusTo, spol. s r.o. „v likvidácii"


Konateľ DusTo, spol. s r.o. „v likvidácii"


Likvidátor DusTo, spol. s r.o. „v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DusTo, spol. s r.o. „v likvidácii"


Predmet činnosti DusTo, spol. s r.o. „v likvidácii"


Kataster DusTo, spol. s r.o. „v likvidácii"


Skrátené výkazy DusTo, spol. s r.o. „v likvidácii"