Moja zóna
DusTo, spol. s r.o. „v likvidácii"
065 41 Ďurková
31732569
2020789408
Nemá
nezistený
26.08.1996
19.09.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DusTo, spol. s r.o. „v likvidácii"


Štatutári DusTo, spol. s r.o. „v likvidácii"


Spoločníci DusTo, spol. s r.o. „v likvidácii"


Predmety podnikania DusTo, spol. s r.o. „v likvidácii"


Kataster DusTo, spol. s r.o. „v likvidácii"


Skrátené výkazy DusTo, spol. s r.o. „v likvidácii"