Prehľad o organizácii
ANDEZIT PREŠOV, s.r.o.
Jesenná 2, 080 01 Prešov
31732577
Nemá
26.08.1996
03.02.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ANDEZIT PREŠOV, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ANDEZIT PREŠOV, s.r.o.


Konateľ ANDEZIT PREŠOV, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ANDEZIT PREŠOV, s.r.o.


Predmet činnosti ANDEZIT PREŠOV, s.r.o.


Kataster ANDEZIT PREŠOV, s.r.o.