Prehľad o organizácii
SEPARA, s.r.o. Košice
Magnezitárska 16, 040 01 Košice
31732585
Nemá
nezistený
31.07.1996
12.08.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SEPARA, s.r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SEPARA, s.r.o. Košice


Konateľ SEPARA, s.r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SEPARA, s.r.o. Košice


Predmet činnosti SEPARA, s.r.o. Košice


Kataster SEPARA, s.r.o. Košice


Skrátené výkazy SEPARA, s.r.o. Košice