Prehľad o organizácii
KONČISTÁ, spol. s r.o.
Štrbské Pleso - hotel PANORÁMA, 059 85 Vysoké Tatry, Štrbské Pleso
31732593
Nemá
28.08.1996
28.06.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod KONČISTÁ, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KONČISTÁ, spol. s r.o.


Konateľ KONČISTÁ, spol. s r.o.


Člen dozorného orgánu KONČISTÁ, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KONČISTÁ, spol. s r.o.


Predmet činnosti KONČISTÁ, spol. s r.o.


Kataster KONČISTÁ, spol. s r.o.