Prehľad o organizácii
MUŽDEKA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Trebišov
Berehovská 2173/11, 075 01 Trebišov
31732607
2020507698
Nemá
nezistený
23.08.1996
01.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MUŽDEKA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Trebišov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MUŽDEKA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Trebišov


Konateľ MUŽDEKA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Trebišov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MUŽDEKA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Trebišov


Predmet činnosti MUŽDEKA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Trebišov


Kataster MUŽDEKA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Trebišov


Skrátené výkazy MUŽDEKA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Trebišov