Prehľad o organizácii
LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.
Štefánikova 321/32, Koliba, 059 21 Svit
31732615
2020517499
SK2020517499
5-9 zamestnancov
26.08.1996
Veľk.s drevom,stav.mat.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0,02
0,43
114 %
-180 €
98,5 %
2022/2021
521 tis. €
11,2 %
2022/2021
-0
98,4 %
2022/2021
14,4 tis. €
-85,2 %
2021/2020
N/A

Zisk LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
-1,77
-0,14
0,02
0,73

Zisk pred zdanením LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


Konateľ LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


Predmet činnosti LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


Kataster LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


Skrátené výkazy LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.