Prehľad o organizácii
LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.
Štefánikova 321/32, Koliba, 059 21 Svit
31732615
2020517499
SK2020517499
5-9 zamestnancov
26.08.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3249/P
1,13 tis. €
725 %
2023/2022
556 tis. €
6,8 %
2023/2022
0,01
739,1 %
2023/2022
14,4 tis. €
-85,2 %
2021/2020
N/A

Zisk LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
-1,6
-0,13
0
0,66

Zisk pred zdanením LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


Konateľ LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


Predmet činnosti LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


Kataster LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.


Skrátené výkazy LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o.