Prehľad o organizácii
LUZAR a I.P.M., spol. s r.o.
Štítnická 64, 048 01 Rožňava
31732623
2020954947
Nemá
nezistený
27.08.1996
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod LUZAR a I.P.M., spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LUZAR a I.P.M., spol. s r.o.


Konateľ LUZAR a I.P.M., spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LUZAR a I.P.M., spol. s r.o.


Predmet činnosti LUZAR a I.P.M., spol. s r.o.


Kataster LUZAR a I.P.M., spol. s r.o.


Skrátené výkazy LUZAR a I.P.M., spol. s r.o.