Prehľad o organizácii
GAKO, BARDEJOV, s.r.o.
Slovenská 10, 085 01 Bardejov
31732631
2020633857
Nemá
26.08.1996
24.09.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod GAKO, BARDEJOV, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GAKO, BARDEJOV, s.r.o.


Konateľ GAKO, BARDEJOV, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GAKO, BARDEJOV, s.r.o.


Predmet činnosti GAKO, BARDEJOV, s.r.o.


Kataster GAKO, BARDEJOV, s.r.o.


Skrátené výkazy GAKO, BARDEJOV, s.r.o.