Moja zóna
GAKO, BARDEJOV, s.r.o.
Slovenská 10, 085 01 Bardejov
31732631
2020633857
Nemá
nezistený
26.08.1996
24.09.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GAKO, BARDEJOV, s.r.o.


Štatutári GAKO, BARDEJOV, s.r.o.


Spoločníci GAKO, BARDEJOV, s.r.o.


Predmety podnikania GAKO, BARDEJOV, s.r.o.


Kataster GAKO, BARDEJOV, s.r.o.


Skrátené výkazy GAKO, BARDEJOV, s.r.o.