Prehľad o organizácii
HUBERTUS Wild s.r.o. Rožňava
Akademika Hronca 9, 048 01 Rožňava
31732640
2020970523
Nemá
27.08.1996
13.10.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod HUBERTUS Wild s.r.o. Rožňava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HUBERTUS Wild s.r.o. Rožňava


Konateľ HUBERTUS Wild s.r.o. Rožňava


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HUBERTUS Wild s.r.o. Rožňava


Predmet činnosti HUBERTUS Wild s.r.o. Rožňava


Kataster HUBERTUS Wild s.r.o. Rožňava


Skrátené výkazy HUBERTUS Wild s.r.o. Rožňava