Prehľad o organizácii
PEGUFORM SLOVAKIA s.r.o. "v likvidácii"
Zelinárska 8, 821 08 Bratislava
31732658
Nemá
28.08.1996
18.01.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PEGUFORM SLOVAKIA s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PEGUFORM SLOVAKIA s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ PEGUFORM SLOVAKIA s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor PEGUFORM SLOVAKIA s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PEGUFORM SLOVAKIA s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti PEGUFORM SLOVAKIA s.r.o. "v likvidácii"


Kataster PEGUFORM SLOVAKIA s.r.o. "v likvidácii"