Prehľad o organizácii
CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice
Čermeľská cesta 1, 040 01 Košice
31732666
2020483256
SK2020483256
25-49 zamestnancov
27.08.1996
Jedálne
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,05
0,02
61,1 %
71,5 tis. €
-42,2 %
2021/2020
3,4 mil. €
-9,7 %
2021/2020
0,02
-56,9 %
2021/2020
217 tis. €
14 237,6 %
2020/2019
N/A

Zisk CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Tržby CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4,2 mil. €
4 mil. €
3,8 mil. €
3,6 mil. €
3,4 mil. €
3,2 mil. €
transparex.sk

221,3
0,39
0,21
1,39

Zisk pred zdanením CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

EBITDA CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


Konateľ CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


Predmet činnosti CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


Kataster CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


Skrátené výkazy CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice