Prehľad o organizácii
CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice
Čermeľská cesta 1, 040 01 Košice
31732666
2020483256
SK2020483256
20-24 zamestnancov
27.08.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8319/V
169 tis. €
574,6 %
2023/2022
4,67 mil. €
6,9 %
2023/2022
0,07
683,1 %
2023/2022
217 tis. €
14 237,6 %
2020/2019
N/A

Zisk CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 mil. €
4,5 mil. €
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
transparex.sk
60,8
0,16
0,14
1,16

Zisk pred zdanením CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


Konateľ CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


Predmet činnosti CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


Kataster CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice


Skrátené výkazy CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice