Prehľad o organizácii
Tatex s.r.o. v likvidácii
Z. Fábryho 20, 079 01 Veľké Kapušany
31732674
2020517488
Nemá
nezistený
30.08.1996
23.05.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Tatex s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Tatex s.r.o. v likvidácii


Likvidátor Tatex s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Tatex s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti Tatex s.r.o. v likvidácii


Kataster Tatex s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy Tatex s.r.o. v likvidácii