Prehľad o organizácii
Lakuma s.r.o.
Lermontovova 3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31732682
2020502297
Nemá
nezistený
02.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 164387/B
10,1 tis. €
109,4 %
2021/2020
N/A
0,37
155,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Lakuma s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby Lakuma s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
1,6
0,77
n/a
4,35

Zisk pred zdanením Lakuma s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Lakuma s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Lakuma s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Lakuma s.r.o.


Konateľ Lakuma s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Lakuma s.r.o.


Predmet činnosti Lakuma s.r.o.


Kataster Lakuma s.r.o.


Skrátené výkazy Lakuma s.r.o.