Prehľad o organizácii
PASTEL, spol. s r.o.
Pod Kamennou baňou 36, 080 01 Prešov
31732704
2020521261
SK2020521261
3-4 zamestnanci
02.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3253/P
588 €
-92,7 %
2023/2022
306 tis. €
65 %
2023/2022
0,01
-92,9 %
2023/2022
287 tis. €
217,4 %
2021/2020
N/A

Zisk PASTEL, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby PASTEL, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
2,92
0,19
0,04
0,85

Zisk pred zdanením PASTEL, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA PASTEL, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PASTEL, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PASTEL, spol. s r.o.


Konateľ PASTEL, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PASTEL, spol. s r.o.


Predmet činnosti PASTEL, spol. s r.o.


Kataster PASTEL, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PASTEL, spol. s r.o.