Prehľad o organizácii
PASTEL, spol. s r.o.
Pod Kamennou baňou 36, 080 01 Prešov
31732704
2020521261
SK2020521261
3-4 zamestnanci
02.09.1996
Ost.stavebná inštalácia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,46
0,18
85,9 %
4,98 tis. €
114,6 %
2021/2020
176 tis. €
34,1 %
2021/2020
0,07
117,3 %
2021/2020
287 tis. €
217,4 %
2021/2020
N/A

Zisk PASTEL, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby PASTEL, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

1,62
0,14
0,22
0,92

Zisk pred zdanením PASTEL, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA PASTEL, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PASTEL, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PASTEL, spol. s r.o.


Konateľ PASTEL, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PASTEL, spol. s r.o.


Predmet činnosti PASTEL, spol. s r.o.


Kataster PASTEL, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PASTEL, spol. s r.o.