Prehľad o organizácii
INCOTECH, spol. s r.o.
Masarykova 26, 080 87 Prešov
31732712
Nemá
02.09.1996
05.07.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod INCOTECH, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INCOTECH, spol. s r.o.


Konateľ INCOTECH, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INCOTECH, spol. s r.o.


Predmet činnosti INCOTECH, spol. s r.o.


Kataster INCOTECH, spol. s r.o.