Prehľad o organizácii
BAUM, spol. s r.o.
Nám. Sv. Egídia 97, 058 01 Poprad
31732721
2021344039
Nemá
nezistený
02.09.1996
07.07.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BAUM, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BAUM, spol. s r.o.


Konateľ BAUM, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BAUM, spol. s r.o.


Predmet činnosti BAUM, spol. s r.o.


Kataster BAUM, spol. s r.o.


Skrátené výkazy BAUM, spol. s r.o.