Prehľad o organizácii
SLOVKON, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Tokajícka 8, 040 01 Košice
31732739
2020793533
Nemá
nezistený
03.09.1996
31.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SLOVKON, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVKON, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ SLOVKON, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOVKON, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti SLOVKON, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster SLOVKON, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy SLOVKON, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice