Moja zóna
SLOVKON, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Tokajícka 8, 040 01 Košice
31732739
2020793533
Nemá
nezistený
03.09.1996
31.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SLOVKON, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Štatutári SLOVKON, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločníci SLOVKON, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmety podnikania SLOVKON, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster SLOVKON, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy SLOVKON, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice