Prehľad o organizácii
INTEREXIM, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov
Višňová 9, 080 01 Prešov
31732747
2021304054
Nemá
nezistený
03.09.1996
31.12.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod INTEREXIM, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INTEREXIM, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Konateľ INTEREXIM, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INTEREXIM, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Predmet činnosti INTEREXIM, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Kataster INTEREXIM, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov


Skrátené výkazy INTEREXIM, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov