Prehľad o organizácii
ŠMATEX slovensko-poľská spoločnosť, s. r. o. Trebišov
M. R. Štefánika NS Berehovo, 075 01 Trebišov
31732755
Nemá
03.09.1996
07.10.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ŠMATEX slovensko-poľská spoločnosť, s. r. o. Trebišov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ŠMATEX slovensko-poľská spoločnosť, s. r. o. Trebišov


Konateľ ŠMATEX slovensko-poľská spoločnosť, s. r. o. Trebišov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ŠMATEX slovensko-poľská spoločnosť, s. r. o. Trebišov


Predmet činnosti ŠMATEX slovensko-poľská spoločnosť, s. r. o. Trebišov


Kataster ŠMATEX slovensko-poľská spoločnosť, s. r. o. Trebišov


Skrátené výkazy ŠMATEX slovensko-poľská spoločnosť, s. r. o. Trebišov