Prehľad o organizácii
TEMOL s.r.o.
Budulovská 29, 045 01 Moldava nad Bodvou
31732763
2020496863
SK2020496863
nezistený
03.09.1996
Inžinierske čin,poraden.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,11
-0,25
0,02
54,2 %
-9,69 tis. €
-70,5 %
2021/2020
20,1 tis. €
-38,4 %
2021/2020
-0,11
-78,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk TEMOL s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby TEMOL s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

n/a
0,46
1,31
12,47

Zisk pred zdanením TEMOL s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA TEMOL s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TEMOL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TEMOL s.r.o.


Konateľ TEMOL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TEMOL s.r.o.


Predmet činnosti TEMOL s.r.o.


Kataster TEMOL s.r.o.


Skrátené výkazy TEMOL s.r.o.