Prehľad o organizácii
TEMOL s.r.o.
Budulovská 29, 045 01 Moldava nad Bodvou
31732763
2020496863
SK2020496863
nezistený
03.09.1996
Inžinierske čin,poraden.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0,01
0,14
55,9 %
-289 €
97 %
2022/2021
43,9 tis. €
118 %
2022/2021
-0
97,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TEMOL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Tržby TEMOL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
n/a
0,44
0,65
20,3

Zisk pred zdanením TEMOL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA TEMOL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TEMOL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TEMOL s.r.o.


Konateľ TEMOL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TEMOL s.r.o.


Predmet činnosti TEMOL s.r.o.


Kataster TEMOL s.r.o.


Skrátené výkazy TEMOL s.r.o.