Prehľad o organizácii
TEMOL s.r.o.
Budulovská 29, 045 01 Moldava nad Bodvou
31732763
2020496863
SK2020496863
nezistený
03.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8328/V
-2,2 tis. €
-659,9 %
2023/2022
22,9 tis. €
-47,8 %
2023/2022
-0,02
-659,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk TEMOL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Tržby TEMOL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
2,4
0,42
0,73
67,93

Zisk pred zdanením TEMOL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

EBITDA TEMOL s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TEMOL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TEMOL s.r.o.


Konateľ TEMOL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TEMOL s.r.o.


Predmet činnosti TEMOL s.r.o.


Kataster TEMOL s.r.o.


Skrátené výkazy TEMOL s.r.o.