Moja zóna
INVEST J.T. s.r.o. KOŠICE
Lidické námestie 6, 040 22 Košice
31732771
2021435482
Nemá
nezistený
03.09.1996
08.01.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod INVEST J.T. s.r.o. KOŠICE


Štatutári INVEST J.T. s.r.o. KOŠICE


Spoločníci INVEST J.T. s.r.o. KOŠICE


Predmety podnikania INVEST J.T. s.r.o. KOŠICE


Kataster INVEST J.T. s.r.o. KOŠICE


Skrátené výkazy INVEST J.T. s.r.o. KOŠICE