Prehľad o organizácii
INVEST J.T. s.r.o. KOŠICE
Lidické námestie 6, 040 22 Košice
31732771
2021435482
Nemá
nezistený
03.09.1996
08.01.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod INVEST J.T. s.r.o. KOŠICE


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INVEST J.T. s.r.o. KOŠICE


Konateľ INVEST J.T. s.r.o. KOŠICE


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INVEST J.T. s.r.o. KOŠICE


Predmet činnosti INVEST J.T. s.r.o. KOŠICE


Kataster INVEST J.T. s.r.o. KOŠICE


Skrátené výkazy INVEST J.T. s.r.o. KOŠICE