Prehľad o organizácii
SILOINVEST s.r.o.
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
31732780
2020506433
Nemá
nezistený
03.09.1996
Výroba ost.nádrží
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0
0
0,07
1 117,8 %
-139 €
8,6 %
2021/2020
N/A
-0
8,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk SILOINVEST s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby SILOINVEST s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

n/a
-10,18
n/a
0,09

Zisk pred zdanením SILOINVEST s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA SILOINVEST s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SILOINVEST s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SILOINVEST s.r.o.


Konateľ SILOINVEST s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SILOINVEST s.r.o.


Predmet činnosti SILOINVEST s.r.o.


Kataster SILOINVEST s.r.o.


Skrátené výkazy SILOINVEST s.r.o.