Prehľad o organizácii
SILOINVEST s.r.o.
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
31732780
2020506433
Nemá
nezistený
03.09.1996
16.04.2024
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-156 €
71,8 %
2023/2022
N/A
-0,01
38,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk SILOINVEST s.r.o.


2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby SILOINVEST s.r.o.


2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-0,03
-37,45
n/a
0,03

Zisk pred zdanením SILOINVEST s.r.o.


2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA SILOINVEST s.r.o.


2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SILOINVEST s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SILOINVEST s.r.o.


Konateľ SILOINVEST s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SILOINVEST s.r.o.


Predmet činnosti SILOINVEST s.r.o.


Kataster SILOINVEST s.r.o.


Skrátené výkazy SILOINVEST s.r.o.