Prehľad o organizácii
SILOINVEST s.r.o.
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
31732780
2020506433
Nemá
nezistený
03.09.1996
Výroba ost.nádrží
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,02
0
0,06
1 161,2 %
-553 €
-297,8 %
2022/2021
N/A
-0,02
-314 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SILOINVEST s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby SILOINVEST s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-10,61
n/a
0,09

Zisk pred zdanením SILOINVEST s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA SILOINVEST s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SILOINVEST s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SILOINVEST s.r.o.


Konateľ SILOINVEST s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SILOINVEST s.r.o.


Predmet činnosti SILOINVEST s.r.o.


Kataster SILOINVEST s.r.o.


Skrátené výkazy SILOINVEST s.r.o.