Prehľad o organizácii
LAGRIS SLOVAKIA, s.r.o.
Jesenského 1486, 960 01 Zvolen
31732798
Nemá
03.09.1996
08.04.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod LAGRIS SLOVAKIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LAGRIS SLOVAKIA, s.r.o.


Konateľ LAGRIS SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LAGRIS SLOVAKIA, s.r.o.


Predmet činnosti LAGRIS SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster LAGRIS SLOVAKIA, s.r.o.