Prehľad o organizácii
INDIGO, s.r.o.
Štúrova 14, 040 01 Košice
31732801
2021201149
Nemá
nezistený
04.09.1996
09.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod INDIGO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INDIGO, s.r.o.


Konateľ INDIGO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INDIGO, s.r.o.


Predmet činnosti INDIGO, s.r.o.


Kataster INDIGO, s.r.o.


Skrátené výkazy INDIGO, s.r.o.