Moja zóna
INDIGO, s.r.o.
Štúrova 14, 040 01 Košice
31732801
2021201149
Nemá
nezistený
04.09.1996
09.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod INDIGO, s.r.o.


Štatutári INDIGO, s.r.o.


Spoločníci INDIGO, s.r.o.


Predmety podnikania INDIGO, s.r.o.


Kataster INDIGO, s.r.o.


Skrátené výkazy INDIGO, s.r.o.