Prehľad o organizácii
NAMAT PLUS, s.r.o.
Južná trieda 117, 040 01 Košice - mestská časť Juh
31732810
2020043553
SK2020043553
nezistený
03.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8333/V
51,7 tis. €
26,7 %
2023/2022
146 tis. €
12,8 %
2023/2022
0,1
18,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk NAMAT PLUS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby NAMAT PLUS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
140 tis. €
130 tis. €
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
46,88
0,6
0,12
0,18

Zisk pred zdanením NAMAT PLUS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA NAMAT PLUS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod NAMAT PLUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NAMAT PLUS, s.r.o.


Konateľ NAMAT PLUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NAMAT PLUS, s.r.o.


Predmet činnosti NAMAT PLUS, s.r.o.


Kataster NAMAT PLUS, s.r.o.


Skrátené výkazy NAMAT PLUS, s.r.o.