Prehľad o organizácii
NAMAT PLUS, s.r.o.
Južná trieda 117, 040 01 Košice - mestská časť Juh
31732810
2020043553
SK2020043553
nezistený
03.09.1996
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,16
0,06
46,9 %
40,8 tis. €
63,1 %
2022/2021
130 tis. €
27,9 %
2022/2021
0,08
65,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk NAMAT PLUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby NAMAT PLUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
130 tis. €
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
39,09
0,53
0,05
0,09

Zisk pred zdanením NAMAT PLUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA NAMAT PLUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod NAMAT PLUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NAMAT PLUS, s.r.o.


Konateľ NAMAT PLUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NAMAT PLUS, s.r.o.


Predmet činnosti NAMAT PLUS, s.r.o.


Kataster NAMAT PLUS, s.r.o.


Skrátené výkazy NAMAT PLUS, s.r.o.