Prehľad o organizácii
NAMAT PLUS, s.r.o.
Južná trieda 117, 040 01 Košice - mestská časť Juh
31732810
2020043553
SK2020043553
nezistený
03.09.1996
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,11
0,07
55,8 %
25 tis. €
129,7 %
2021/2020
101 tis. €
-6,8 %
2021/2020
0,05
151,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk NAMAT PLUS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby NAMAT PLUS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
140 tis. €
130 tis. €
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

32,94
0,44
0,03
0,08

Zisk pred zdanením NAMAT PLUS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA NAMAT PLUS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod NAMAT PLUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NAMAT PLUS, s.r.o.


Konateľ NAMAT PLUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NAMAT PLUS, s.r.o.


Predmet činnosti NAMAT PLUS, s.r.o.


Kataster NAMAT PLUS, s.r.o.


Skrátené výkazy NAMAT PLUS, s.r.o.