Prehľad o organizácii
IMPERSONAL, s.r.o.
Hlavná 42, 040 01 Košice
31732828
2020789419
Nemá
nezistený
03.09.1996
19.11.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod IMPERSONAL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IMPERSONAL, s.r.o.


Konateľ IMPERSONAL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IMPERSONAL, s.r.o.


Predmet činnosti IMPERSONAL, s.r.o.


Kataster IMPERSONAL, s.r.o.


Skrátené výkazy IMPERSONAL, s.r.o.