Prehľad o organizácii
Truck servis 7.1.7., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Pri nemocnici 7, 040 01 Košice
31732836
2020494190
Nemá
nezistený
04.09.1996
07.09.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Truck servis 7.1.7., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Truck servis 7.1.7., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,89
n/a
1,19

Zisk pred zdanením Truck servis 7.1.7., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Truck servis 7.1.7., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Truck servis 7.1.7., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Truck servis 7.1.7., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ Truck servis 7.1.7., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Truck servis 7.1.7., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti Truck servis 7.1.7., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster Truck servis 7.1.7., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy Truck servis 7.1.7., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice