Prehľad o organizácii
GSM Mobil s.r.o.
Chmeľová 14698/36, 080 05 Prešov
31732844
2021304065
Nemá
2 zamestnanci
04.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3257/P
-2,4 tis. €
-1 875,6 %
2022/2021
21,3 tis. €
19,8 %
2022/2021
-0,14
-1 522,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GSM Mobil s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby GSM Mobil s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
0,83
0,32
0,8
1,46

Zisk pred zdanením GSM Mobil s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA GSM Mobil s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GSM Mobil s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GSM Mobil s.r.o.


Konateľ GSM Mobil s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GSM Mobil s.r.o.


Predmet činnosti GSM Mobil s.r.o.


Kataster GSM Mobil s.r.o.


Skrátené výkazy GSM Mobil s.r.o.