Prehľad o organizácii
GSM Mobil s.r.o.
Chmeľová 14698/36, 080 05 Prešov
31732844
2021304065
Nemá
2 zamestnanci
04.09.1996
Veľkoobch.s parfum.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
0,3
43,2 %
135 €
125,8 %
2021/2020
17,8 tis. €
13,8 %
2021/2020
0,01
115,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk GSM Mobil s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby GSM Mobil s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

1,19
0,57
0,68
2,31

Zisk pred zdanením GSM Mobil s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA GSM Mobil s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod GSM Mobil s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GSM Mobil s.r.o.


Konateľ GSM Mobil s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GSM Mobil s.r.o.


Predmet činnosti GSM Mobil s.r.o.


Kataster GSM Mobil s.r.o.


Skrátené výkazy GSM Mobil s.r.o.