Moja zóna
SATIMON, s.r.o.
Kukorelliho 46, 085 01 Bardejov
31732852
2020633868
Nemá
nezistený
30.08.1996
19.07.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SATIMON, s.r.o.


Štatutári SATIMON, s.r.o.


Spoločníci SATIMON, s.r.o.


Predmety podnikania SATIMON, s.r.o.


Kataster SATIMON, s.r.o.


Skrátené výkazy SATIMON, s.r.o.