Prehľad o organizácii
SATIMON, s.r.o.
Kukorelliho 46, 085 01 Bardejov
31732852
2020633868
Nemá
30.08.1996
19.07.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SATIMON, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SATIMON, s.r.o.


Konateľ SATIMON, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SATIMON, s.r.o.


Predmet činnosti SATIMON, s.r.o.


Kataster SATIMON, s.r.o.


Skrátené výkazy SATIMON, s.r.o.