Prehľad o organizácii
EUROSILO, s.r.o.
Zupkova 21, 040 01 Košice
31732879
Nemá
03.09.1996
22.04.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod EUROSILO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROSILO, s.r.o.


Konateľ EUROSILO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROSILO, s.r.o.


Správca konkurznej podstaty EUROSILO, s.r.o.


Predmet činnosti EUROSILO, s.r.o.


Kataster EUROSILO, s.r.o.