Prehľad o organizácii
FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce
31732887
2020517510
Nemá
nezistený
04.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3259/P
-67,5 tis. €
62,7 %
2017/2016
12,5 tis. €
-99,1 %
2017/2016
-0,05
61,9 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze


2014
2015
2016
2017
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze


2014
2015
2016
2017
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,18
18,05
0,58

Zisk pred zdanením FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze


2014
2015
2016
2017
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze


2014
2015
2016
2017
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze


Konateľ FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze


Správca konkurznej podstaty FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze


Správca reštrukturalizačného konania FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze


Predmet činnosti FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze


Kataster FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze


Skrátené výkazy FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze