Prehľad o organizácii
INAL - TATRY, spol. s r.o. "v likvidácii"
Nový Smokovec 51/IV., Starý Smokovec
31732895
2021213106
Nemá
nezistený
04.09.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod INAL - TATRY, spol. s r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INAL - TATRY, spol. s r.o. "v likvidácii"


Konateľ INAL - TATRY, spol. s r.o. "v likvidácii"


Likvidátor INAL - TATRY, spol. s r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INAL - TATRY, spol. s r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti INAL - TATRY, spol. s r.o. "v likvidácii"


Kataster INAL - TATRY, spol. s r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy INAL - TATRY, spol. s r.o. "v likvidácii"