Prehľad o organizácii
UNISTROJ, akciová spoločnosť Prešov v likvidácii
Hlavná 101, 080 01 Prešov
31732909
Nemá
04.09.1996
19.02.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod UNISTROJ, akciová spoločnosť Prešov v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie UNISTROJ, akciová spoločnosť Prešov v likvidácii


Predstaventvo UNISTROJ, akciová spoločnosť Prešov v likvidácii


Likvidátor UNISTROJ, akciová spoločnosť Prešov v likvidácii


Člen dozorného orgánu UNISTROJ, akciová spoločnosť Prešov v likvidácii


Predmet činnosti UNISTROJ, akciová spoločnosť Prešov v likvidácii


Kataster UNISTROJ, akciová spoločnosť Prešov v likvidácii