Moja zóna
UNISTROJ, akciová spoločnosť Prešov v likvidácii
Hlavná 101, 080 01 Prešov
31732909
Nemá
04.09.1996
19.02.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod UNISTROJ, akciová spoločnosť Prešov v likvidácii


Štatutári UNISTROJ, akciová spoločnosť Prešov v likvidácii


Spoločníci UNISTROJ, akciová spoločnosť Prešov v likvidácii


Predmety podnikania UNISTROJ, akciová spoločnosť Prešov v likvidácii


Kataster UNISTROJ, akciová spoločnosť Prešov v likvidácii