Prehľad o organizácii
Stavebný podnik mesta Košice a.s.
Jesenského 24, 040 01 Košice
31732917
Nemá
04.09.1996
02.06.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Stavebný podnik mesta Košice a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stavebný podnik mesta Košice a.s.


Predstaventvo Stavebný podnik mesta Košice a.s.


Člen dozorného orgánu Stavebný podnik mesta Košice a.s.


Predmet činnosti Stavebný podnik mesta Košice a.s.


Kataster Stavebný podnik mesta Košice a.s.