Moja zóna
Stavebný podnik mesta Košice a.s.
Jesenského 24, 040 01 Košice
31732917
Nemá
04.09.1996
02.06.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Stavebný podnik mesta Košice a.s.


Štatutári Stavebný podnik mesta Košice a.s.


Spoločníci Stavebný podnik mesta Košice a.s.


Predmety podnikania Stavebný podnik mesta Košice a.s.


Kataster Stavebný podnik mesta Košice a.s.