Prehľad o organizácii
ZBEREKO, spol. s r.o.
Krivá 23, 040 01 Košice
31732925
2020496016
SK2020496016
20-24 zamestnancov
03.09.1996
Správa nehnuteľností
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,2
0,04
40,6 %
99,2 tis. €
159,4 %
2022/2021
1,48 mil. €
67,7 %
2022/2021
0,12
87,3 %
2022/2021
7,94 tis. €
N/A

Zisk ZBEREKO, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ZBEREKO, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
74,6
0,59
0,22
1,67

Zisk pred zdanením ZBEREKO, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ZBEREKO, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ZBEREKO, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZBEREKO, spol. s r.o.


Konateľ ZBEREKO, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZBEREKO, spol. s r.o.


Predmet činnosti ZBEREKO, spol. s r.o.


Kataster ZBEREKO, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ZBEREKO, spol. s r.o.