Prehľad o organizácii
ZBEREKO, spol. s r.o.
Krivá 23, 040 01 Košice
31732925
2020496016
SK2020496016
20-24 zamestnancov
03.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8342/V
12,2 tis. €
-87,7 %
2023/2022
842 tis. €
-43,1 %
2023/2022
0,01
-91 %
2023/2022
7,94 tis. €
N/A

Zisk ZBEREKO, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ZBEREKO, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
76,42
0,45
0,2
2,31

Zisk pred zdanením ZBEREKO, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ZBEREKO, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ZBEREKO, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZBEREKO, spol. s r.o.


Konateľ ZBEREKO, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZBEREKO, spol. s r.o.


Predmet činnosti ZBEREKO, spol. s r.o.


Kataster ZBEREKO, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ZBEREKO, spol. s r.o.