Prehľad o organizácii
ZBEREKO, spol. s r.o.
Krivá 23, 040 01 Košice
31732925
2020496016
SK2020496016
20-24 zamestnancov
03.09.1996
Správa nehnuteľností
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,09
1,2
28,1 %
38,2 tis. €
142,5 %
2021/2020
883 tis. €
12,4 %
2021/2020
0,06
123,5 %
2021/2020
7,94 tis. €
N/A

Zisk ZBEREKO, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ZBEREKO, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
transparex.sk

65,2
0,72
0,07
1,59

Zisk pred zdanením ZBEREKO, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ZBEREKO, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ZBEREKO, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZBEREKO, spol. s r.o.


Konateľ ZBEREKO, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZBEREKO, spol. s r.o.


Predmet činnosti ZBEREKO, spol. s r.o.


Kataster ZBEREKO, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ZBEREKO, spol. s r.o.