Prehľad o organizácii
SEŇA - ŠTRK, s.r.o.
044 58 Seňa
31732941
Nemá
04.09.1996
06.05.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SEŇA - ŠTRK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SEŇA - ŠTRK, s.r.o.


Konateľ SEŇA - ŠTRK, s.r.o.


Člen dozorného orgánu SEŇA - ŠTRK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SEŇA - ŠTRK, s.r.o.


Predmet činnosti SEŇA - ŠTRK, s.r.o.


Kataster SEŇA - ŠTRK, s.r.o.