Prehľad o organizácii
ELKA, spol. s r.o. Košice
Kurská 11, Košice
31732950
2020793555
Nemá
nezistený
04.09.1996
22.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ELKA, spol. s r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ELKA, spol. s r.o. Košice


Konateľ ELKA, spol. s r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ELKA, spol. s r.o. Košice


Predmet činnosti ELKA, spol. s r.o. Košice


Kataster ELKA, spol. s r.o. Košice


Skrátené výkazy ELKA, spol. s r.o. Košice