Prehľad o organizácii
AGRO TRADE, s.r.o., Vojčice
Vojčice
31732968
Nemá
05.09.1996
22.05.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AGRO TRADE, s.r.o., Vojčice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGRO TRADE, s.r.o., Vojčice


Konateľ AGRO TRADE, s.r.o., Vojčice


Likvidátor AGRO TRADE, s.r.o., Vojčice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGRO TRADE, s.r.o., Vojčice


Správca konkurznej podstaty AGRO TRADE, s.r.o., Vojčice


Predmet činnosti AGRO TRADE, s.r.o., Vojčice


Kataster AGRO TRADE, s.r.o., Vojčice