Prehľad o organizácii
AGROMETAL - MB s.r.o.
Budulovská cesta 31, 045 01 Moldava nad Bodvou
31732976
Nemá
05.09.1996
01.05.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod AGROMETAL - MB s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROMETAL - MB s.r.o.


Štatutárny orgán AGROMETAL - MB s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROMETAL - MB s.r.o.


Správca konkurznej podstaty AGROMETAL - MB s.r.o.


Predmet činnosti AGROMETAL - MB s.r.o.


Kataster AGROMETAL - MB s.r.o.


Skrátené výkazy AGROMETAL - MB s.r.o.