Prehľad o organizácii
EROS, s.r.o.
Tr. SNP 67, 040 11 Košice
31732984
2020496027
SK2020496027
1 zamestnanec
04.09.1996
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,45
-0,46
0,9
2,4 %
-29,9 tis. €
-511,3 %
2021/2020
24 €
-99,9 %
2021/2020
-0,45
-817,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk EROS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby EROS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

0,1
0,98
16,13
70,12

Zisk pred zdanením EROS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA EROS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EROS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EROS, s.r.o.


Konateľ EROS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EROS, s.r.o.


Predmet činnosti EROS, s.r.o.


Kataster EROS, s.r.o.


Skrátené výkazy EROS, s.r.o.