Prehľad o organizácii
EROS, s.r.o.
Tr. SNP 67, 040 11 Košice
31732984
2020496027
SK2020496027
1 zamestnanec
04.09.1996
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,25
0,26
0,21
2,6 %
22,4 tis. €
175,2 %
2022/2021
41,4 tis. €
172 370,8 %
2022/2021
0,25
155,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk EROS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby EROS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,13
0,97
0,17
53,51

Zisk pred zdanením EROS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA EROS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EROS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EROS, s.r.o.


Konateľ EROS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EROS, s.r.o.


Predmet činnosti EROS, s.r.o.


Kataster EROS, s.r.o.


Skrátené výkazy EROS, s.r.o.