Prehľad o organizácii
EROS, s.r.o.
Tr. SNP 67, 040 11 Košice
31732984
2020496027
SK2020496027
1 zamestnanec
04.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8348/V
-9,88 tis. €
-144 %
2023/2022
6,5 tis. €
-84,3 %
2023/2022
-0,1
-139,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk EROS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby EROS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,12
0,77
0
4,45

Zisk pred zdanením EROS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA EROS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EROS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EROS, s.r.o.


Konateľ EROS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EROS, s.r.o.


Predmet činnosti EROS, s.r.o.


Kataster EROS, s.r.o.


Skrátené výkazy EROS, s.r.o.