Prehľad o organizácii
LIGNEX spol. s r.o.
SNP 707/1, 919 27 Dolné Lovčice
31732992
2020789430
Nemá
03.09.1996
22.03.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod LIGNEX spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LIGNEX spol. s r.o.


Konateľ LIGNEX spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LIGNEX spol. s r.o.


Predmet činnosti LIGNEX spol. s r.o.


Kataster LIGNEX spol. s r.o.


Skrátené výkazy LIGNEX spol. s r.o.