Moja zóna
LIGNEX spol. s r.o.
SNP 707/1, 919 27 Dolné Lovčice
31732992
2020789430
Nemá
nezistený
03.09.1996
22.03.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LIGNEX spol. s r.o.


Štatutári LIGNEX spol. s r.o.


Spoločníci LIGNEX spol. s r.o.


Predmety podnikania LIGNEX spol. s r.o.


Kataster LIGNEX spol. s r.o.


Skrátené výkazy LIGNEX spol. s r.o.