Prehľad o organizácii
DINAMIC, s.r.o., Košice
Jasuschova 10, 040 01 Košice
31733000
2020489141
Nemá
nezistený
02.09.1996
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DINAMIC, s.r.o., Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DINAMIC, s.r.o., Košice


Konateľ DINAMIC, s.r.o., Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DINAMIC, s.r.o., Košice


Predmet činnosti DINAMIC, s.r.o., Košice


Kataster DINAMIC, s.r.o., Košice


Skrátené výkazy DINAMIC, s.r.o., Košice