Prehľad o organizácii
ALVA, družstvo
Kúpeľná 1/A, 080 01 Prešov
31733018
2020521327
Nemá
nezistený
05.09.1996
10.07.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ALVA, družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALVA, družstvo


Predstavenstvo ALVA, družstvo


Predmet činnosti ALVA, družstvo


Kataster ALVA, družstvo


Skrátené výkazy ALVA, družstvo