Prehľad o organizácii
CORDOBA, spol. s r.o.
Námestie osloboditeľov 71/10, 031 01 Liptovský Mikuláš
31733026
2021213117
Nemá
2 zamestnanci
05.09.1996
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-7,99
0,87
0,01
1 022,2 %
-39,2 tis. €
-545,8 %
2021/2020
14,2 tis. €
2 047,9 %
2021/2020
-7,99
35,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk CORDOBA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby CORDOBA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

n/a
-9,22
n/a
0,1

Zisk pred zdanením CORDOBA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA CORDOBA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod CORDOBA, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CORDOBA, spol. s r.o.


Konateľ CORDOBA, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CORDOBA, spol. s r.o.


Predmet činnosti CORDOBA, spol. s r.o.


Kataster CORDOBA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy CORDOBA, spol. s r.o.