Prehľad o organizácii
CORDOBA, spol. s r.o.
Námestie osloboditeľov 71/10, 031 01 Liptovský Mikuláš
31733026
2021213117
Nemá
nezistený
05.09.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63274/L
-30,4 tis. €
22,4 %
2022/2021
4,07 tis. €
-71,3 %
2022/2021
-6,97
12,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk CORDOBA, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby CORDOBA, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-17,33
n/a
0,05

Zisk pred zdanením CORDOBA, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA CORDOBA, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CORDOBA, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CORDOBA, spol. s r.o.


Konateľ CORDOBA, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CORDOBA, spol. s r.o.


Predmet činnosti CORDOBA, spol. s r.o.


Kataster CORDOBA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy CORDOBA, spol. s r.o.