Prehľad o organizácii
CLASSINVEST SLOVAKIA, o.c.p. akciová spoločnosť Košice v likvidácií
Popradská 68, 040 01 Košice
31733034
Nemá
05.09.1996
06.02.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod CLASSINVEST SLOVAKIA, o.c.p. akciová spoločnosť Košice v likvidácií


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CLASSINVEST SLOVAKIA, o.c.p. akciová spoločnosť Košice v likvidácií


Likvidátor CLASSINVEST SLOVAKIA, o.c.p. akciová spoločnosť Košice v likvidácií


Predstavenstvo CLASSINVEST SLOVAKIA, o.c.p. akciová spoločnosť Košice v likvidácií


Člen dozorného orgánu CLASSINVEST SLOVAKIA, o.c.p. akciová spoločnosť Košice v likvidácií


Predmet činnosti CLASSINVEST SLOVAKIA, o.c.p. akciová spoločnosť Košice v likvidácií


Kataster CLASSINVEST SLOVAKIA, o.c.p. akciová spoločnosť Košice v likvidácií