Prehľad o organizácii
MOBIL line, spol. s r.o.
M.R. Štefánika 175, 075 01 Trebišov
31733042
Nemá
09.09.1996
07.03.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MOBIL line, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MOBIL line, spol. s r.o.


Konateľ MOBIL line, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MOBIL line, spol. s r.o.


Predmet činnosti MOBIL line, spol. s r.o.


Kataster MOBIL line, spol. s r.o.