Moja zóna
VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.
Hlavná 8, 040 01 Košice
31733051
2020930340
Nemá
nezistený
02.09.1996
08.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
1,68
2,57
4,52
34,4 %
4,09 tis. €
804,7 %
2015/2014
N/A
1,68
944,1 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


2014
2015
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


2014
2015
transparex.sk

n/a
0,66
n/a
4,52

Zisk pred zdanením VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


2014
2015
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


2014
2015
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


Štatutári VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


Spoločníci VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


Predmety podnikania VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


Kataster VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


Skrátené výkazy VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.