Prehľad o organizácii
VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.
Hlavná 8, 040 01 Košice
31733051
2020930340
Nemá
nezistený
02.09.1996
08.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
4,09 tis. €
804,7 %
2015/2014
N/A
1,68
944,1 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


2014
2015
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,66
n/a
4,52

Zisk pred zdanením VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


2014
2015
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


2014
2015
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


Konateľ VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


Predmet činnosti VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


Kataster VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.


Skrátené výkazy VINOLI SLOVAKIA, s. r. o.